دفتر مرکزی

تلفن تماس
فکس

۰۲۱۲۶۸۵۱۷۸۲

پست الکترونیک

info@parsianmotor.com

کد پستی

۱۹۸۹۸۱۵۹۵۱

آدرس

تهران میدان تجریش خیابان فناخسرو پلاک ۳۳


کارخانه

تلفن تماس
کد پستی

۳۷۴۶۱۳۷۴۶۶

آدرس

منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان خیابان توسعه ۲