حضور پر‌رنگ پارسیان موتور در بیست‌و‌سومین نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث
گزارشی از حضور در نمایشگاه تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی و دارویی
حضور پر‌رنگ پارسیان موتور در بیست‌و‌سومین نمایشگاه بین‌المللی ایران هلث
رویداد
1401/03/31
آیین رونمایی و بهره‌برداری از ۲۰ دستگاه خودروی فیات دوکاتوی جدید مناسب‌سازی‌شده، ویژه جانبازان و معلولان
تحویل ۲۰ دستگاه خودروی فیات دوکاتو به سامانه جانبازان و معلولان شهرداری تهران با حضور جناب آقای دکتر زاکانی
آیین رونمایی و بهره‌برداری از ۲۰ دستگاه خودروی فیات دوکاتوی جدید مناسب‌سازی‌شده، ویژه جانبازان و معلولان
رویداد
1401/02/29
حضور فیات دوکاتو در هجدهمین نمایشگاه حمل و نقل، عمران و خدمات شهری، شهر هوشمند، مدیریت جامع شهری، ماشین‌آلات و صنایع وابسته
گزارشی از هجدهمین نمایشگاه حمل و نقل و خدمات وابسته
حضور فیات دوکاتو در هجدهمین نمایشگاه حمل و نقل، عمران و خدمات شهری، شهر هوشمند، مدیریت جامع شهری، ماشین‌آلات و صنایع وابسته
رویداد
1401/07/30
پانزدهمین کنگره بین‌المللی طب اورژانس ایران با حمایت پارسیان موتور برگزار شد
پانزدهمین کنگره بین‌المللی طب اورژانس ایران
پانزدهمین کنگره بین‌المللی طب اورژانس ایران با حمایت پارسیان موتور برگزار شد
رویداد
1401/10/17
سومین همایش «کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ» با حمایت پارسیان موتور برگزار شد
گردهمایی کمپرسواران ایران در جزیره کیش
سومین همایش «کلوپ ملی کمپینگ و کاروانینگ» با حمایت پارسیان موتور برگزار شد
رویداد
1400/10/21