نظرسنجی

ارزیابی خدمات پس از فروش

پذیرش در موعد مقرر
تشخیص عیب
وجود قطعه
تعمیر در زمان مقرر
کارکرد مناسب پس از تعمیر
عدم ایجاد خسارت مادی در نمایندگی مجاز
رعایت تعرفه قطعات و دستمزد
رعایت تکریم ارباب رجوع

ارزیابی کیفیت مونتاژ خودرو

عدم وجود سر و صدای اضافی در اتاق
عدم وجود نشتی از مایعات خودرو
عدم ورود آب و رطوبت غیر متعارف در خودرو و سیستم های مربوطه(اتاق، چراغ و...)
عدم وجود درز و بیرون زدگی غیر متعارف در بدنه خودرو
رگالژ مناسب درب
کیفیت مناسب رنگ بدنه

ارزیابی کیفیت قطعات و سیستم های خودرو

کارکرد مناسب سیستم ترمزگیری
کارکرد مناسب سیستم تعلیق
کارکرد مناسب سیستم های برقی
کارکرد مناسب سیستم تهویه مطبوع
کارکرد مناسب سیستم مولتی مدیا
کارکرد مناسب سیستم چراغ و روشنایی
کارکرد مناسب سیستم قوای محرکه
کارکرد مناسب سیستم انتقال قدرت
کارکرد مناسب سیستم سوخت رسانی
کیفیت مناسب صندلی و پشت سری
کیفیت مناسب داشبورد و تزئینات داخلی
captcha